Top Menu

wvi

Bouwt u bedrijfsruimte op een CO2-neutraal bedrijventerrein? Dan voorziet wvi in een begeleidingstraject.

  1. U krijgt een perceel van wvi toegewezen.
  2. Wvi organiseert enkele maanden na de opstart van de uitgifte van het bedrijventerrein een collectief infomoment ‘verkoopvoorwaarden en energiebewust bouwen’ voor alle geselecteerde kopers. Bij kopers die pas later interesse tonen kan deze stap al achter de rug zijn. Je kan echter steeds terecht bij wvi voor deze informatie.
  3. Eens de koper/bouwheer samen met de architect een voorlopig bouwplan hebben opgemaakt, wordt de koper verzocht om een afspraak te maken voor een individueel gesprek CO₂N. Tijdens dit gesprek geeft wvi energieadvies over het bouwplan en bespreken we welke documenten we nog van de koper verwachten. Van dit gesprek krijgt de koper een verslag met de gemaakte afspraken.
  4. Dossier CO₂N: wvi gaat na of aan de gestelde voorwaarden omtrent de CO₂-neutraliteit wordt voldaan. Eens het dossier volledig is en een positieve beoordeling krijgt, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht via een brief of een email.
  5. Als de koper positief wordt beoordeeld, mag de bouwaanvraag of aanvraag stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.

Ook nadien, tijdens exploitatie, kan u nog steeds een beroep doen op het parkmanagement van wvi met eventuele vragen. Wij blijven u ook bijstaan met een quickscan om mogelijke maatregelen voor een rationeel energiegebruik en alternatieve energiebronnen te detecteren.