Top Menu

Collega’s ondernemers

Bedrijven kunnen van elkaar leren als het gaat over nieuwbouw. Bepaalde tips of valkuilen kunnen door enkele simpele tips worden vermeden. Daarnaast hebben bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein de opportuniteit om samen te werken. Dit kan gaan van ruimte of materiaal gezamenlijk gebruiken tot het uitwisselen van reststromen waaronder ook energie. Wvi gaat na bij de bedrijven als er potentieel is om energie uit te wisselen en brengt de mogelijkheid tot samenwerken tussen bedrijven aan de vraagzijde en de aanbodzijde, in kaart.