Top Menu

Dienstverleners

Architect

Uw architect kan een gebouw voor u ontwerpen dat rekening houdt met de principes voor duurzaam en energiebewust bouwen. Op sommige terreinen zijn verbeterde EPB-eisen van toepassing (zie de verkoopvoorwaarden hoofdstuk V). Het is belangrijk deze door te geven aan uw architect alvorens deze start met het ontwerp. Het beste en meest kostenefficiënte ontwerp ontstaat wanneer de vormelijke creatie samengaat met het energievraagstuk. Hoe later het hoofdstuk ‘energie’ in het ontwerp opduikt, hoe meer parameters reeds vastliggen en hoe duurder het geheel zal worden. U kan uw architect bovendien op de hoogte brengen van deze website.

Bouwteam

Een bouwteam is een multidisciplinair team waarbij de bouwheer, de architect , het eventuele studiebureau, de aannemer en de installateur technieken samen het ontwerp kritisch bekijken.

Door te werken met een bouwteam kan het ontwerp beter afgestemd worden op de praktische uitvoering. De ontwerpfase kan hierdoor wat langer duren, maar wordt meestal gecompenseerd door een vlottere uitvoering. Er wordt immers samengewerkt in plaats van naast elkaar gewerkt. Het is ook interessant om een aansprakelijkheidsverzekering voor het bouwteam af te sluiten en niet door elke partij apart. Zo verhinder je dat de verschillende partners de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven.

EPB-verslaggever

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding gedaan of waarin één of meerdere personen werken, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden vastgelegd in de energieprestatieregelgeving. EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’. Uw EPB-verslaggever dient voor uw bouwdossier een EPB-aangifte te doen bij het Vlaams Energieagentschap. Deze zal op basis van uw bouwplan, de opbouw van de schildelen (dak, gevels, vloeren, ramen en deuren) en de gegevens over de installaties voor verwarming, ventilatie, koeling en verlichting, de aangifte opmaken en uw K-peil en E-peil berekenen. Dit geldt als een controle en ondersteuning voor het ontwerp van de architect. U zal uw EPB-verslaggever dan ook op de hoogte moeten brengen van de verbeterde EPB-eisen die geldig zijn op het bedrijventerrein (zie hoofdstuk V van de verkoopvoorwaarden), indien van toepassing.

Installateurs

Installateurs kunnen u een dimensionering aanbieden van de technieken en kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van premies voor hun producten (bv. warmtepomp, zonneboiler,…). Vraag naar een correcte dimensionering van uw installatie om te voorkomen dat het vermogen dat u installeert te hoog is in vergelijking met uw verbruik. Laat dit desnoods door uw architect of uw EPB-verslaggever controleren. Vraag uw installateur van hernieuwbare technieken om het rendement van uw investering en de terugverdientijd te bepalen. Sommige producenten en installateurs bieden u zelfs een voorfinanciering aan waardoor u de investeringskosten kan spreiden en meteen kan dekken met het kapitaal dat vrijkomt door verlaagde energiekosten (zie ook ESCO’s).

Installateur verlichting

Vraag uw verlichtingsinstallateur naar een lichtstudie (vaak gratis) op basis van de door u gekozen verlichtingsarmaturen. Zo kan u nagaan hoeveel vermogen u plaatst om een ruimte te verlichten. Streef naar een verlichtingsvermogen van 2W/(m².100lux). Vraag ook om aanwezigheidsdetectie te installeren waar dit opportuun is. Bij raamopeningen kan de installateur u speciale armaturen aanbieden die de verlichting automatisch dimmen bij voldoende daglicht, de zogenaamde daglichtgestuurde armaturen.

Aannemer

De aannemer zal uiteindelijk uw gebouw oprichten en het ontwerp correct moeten uitvoeren. Van groot belang is de juiste uitvoering van de isolatiemantel rondom het gebouw. Koudebruggen zijn uit den boze. De isolatiemantel wordt geplaatst zonder onderbrekingen tussen de verschillende schildelen (bouwknopen), bijvoorbeeld tussen ramen en muur, muur en dak, muur en vloer, etc. Ook de luchtdichtheid is erg belangrijk en zal uw energieverbruik en dus ook uw E-peil sterk beïnvloeden. Het is dan ook aangewezen dat een luchtdichtheidsproef (= blowerdoortest) wordt gedaan voor de voorlopige oplevering. Ook wordt in de contracten met de aannemer minstens een luchtdichtheidswaarde van het kantoor en de eventuele woning opgenomen. Hierdoor bent u zeker dat er tijdens de bouwwerken bijzondere aandacht wordt besteed aan de luchtdichtheid. Voor de aannemer is het een soort van kwaliteitslabel voor zijn klant. Naast de luchtdichtheidsproef kan ook de correcte uitvoering van de isolatiemantel worden gecontroleerd. Dit gebeurt met een thermische camera die de bouwschildelen screent. Wie een luchtdichtheidsproef aanbiedt, kan over het algemeen ook een isolatieproef uitvoeren.