Top Menu

CO2N-verplichting

Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein dienen te voldoen aan de verplichting tot CO2-neutraliteit. U kan kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:

  • zelf groene stroom opwekken;
  • een groene stroom contract afsluiten met uw elektriciteitsleverancier;
  • een contract voor grijze stroom afsluiten met uw elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit emissiekredieten aan te kopen. De verhandelbare emissiekredieten die hiervoor in aanmerking komen, zijn de projectgebonden internationale emissiekredieten van het soort emissiereductie-eenheid (ERU) of gecertificeerde emissiereductie-eenheid (CER). Dit kan bijvoorbeeld via www.eex.com.

Verplichte rapportage

In de verkoopvoorwaarden Hoofdstuk CO2-neutraliteit vraagt wvi u uw elektriciteitsverbruik van vorig jaar jaarlijks tegen 31 maart van het volgende jaar te rapporteren en de wijze en het bewijs van hoe is voldaan aan de CO2-neutraliteit. De verplichting tot CO2-neutraliteit, waarmee de koper belast wordt, gaat in per 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van het gebouw door de koper. U bezorgt ons het FORMULIER CO2-neutraliteit of u rapporteert in de toekomst als volgt:

  • Indien u groene stroom afneemt van het distributienet vragen we een kopie van uw contract of afrekening van uw elektriciteit (elektriciteitsfactuur) aan ons te bezorgen.
  • Indien u grijze stroom afneemt van het net, en deze compenseert met de aankoop van emissiekredieten, dan vragen wij u om aan ons hiervan het bewijs over te maken.

Indien u wenst dat wij zelf kunnen nagaan dat u groene stroom verbruikt, kan dit door het FORMULIER CO2-neutraliteit in te vullen of uit te printen en ondertekend en ingevuld terug te sturen email naar CO2N@wvi.be of te faxen naar 050 35 68 49 of via briefwisseling naar wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. Indien u vragen heeft kan u altijd met ons contact opnemen via 050 36 71 71 of via CO2N@wvi.be.