Top Menu

De zon: alles wat we nodig hebben!

DekeyserOrthopedie Dekeyser uit Torhout en hun architect hebben tijd geïnvesteerd in een goed doordacht bouwplan. Een zonneboiler voorziet in sanitair warm water dat wordt gebruikt in de drie maatkamers waar ze voetafdrukken uit gips maken. De verlichting die nodig is voor het kantoor en de productieruimten werd berekend zodat nu een optimale verlichting schittert met een minimaal verbruik aan energie.

Verschillende lichtkringen zorgen ervoor dat verlichting kan worden gedoofd op plaatsen waar niet wordt gewerkt. En omdat hun elektriciteitsverbruik groot is door de vele machines en de afzuigtoestellen zal Dekeyser investeren in PV-panelen om zelf een deel van hun energie op te wekken. Ze beperken dit bewust tot 10kWpiek. Een doordachte keuze, want tot en met 10kWpiek telt de meter terug. Wanneer de grens van 10kWpiek wordt overschreden installeert de distributienetbeheerder een aparte teller zodat de elektriciteit die niet wordt gebruikt naar het net vloeit. Het injectietarief is echter laag ten opzichte van het tarief dat de gebruiker betaalt voor de elektriciteit.

, , ,

Comments are closed.