Top Menu

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

The gas boilerWarmtekrachtkoppeling is geen duurzame energiebron als dusdanig, maar betekent de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte, waardoor een energiebesparing gerealiseerd kan worden. Voorwaarde is natuurlijk dat de warmte ter plaatse of in de directe omgeving nuttig wordt gebruikt. En als ook de elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt, win je twee keer. Zo vermijd je immers verliezen tijdens de distributie.

De techniek kan toegepast worden in grote energiecentrales, in grote bedrijven maar ook in KMO’s door middel van zogenaamde micro-WKK’s. Het principe van warmtekrachtkoppeling kan verder uitgebreid worden door met een warmtepomp de restwarmte om te zetten in… koude. Wanneer de warmtevraag in de zomerperiode afneemt, kan de WKK toch nog blijven draaien, en zijn warmte nuttig aanwenden om te voldoen aan de vraag naar koude.

WKK’s kunnen werken op fossiele brandstoffen, maar ook op hernieuwbare energiebronnen als biomassa of biogas. Zo bereik je CO₂-neutraliteit voor de geproduceerde elektriciteit én warmte.

Meer informatie?

www.cogenvlaanderen.be