Top Menu

Wat is CO₂?

CO₂ of voluit ‘koolstofdioxide’ is een niet-giftig gas. Voor planten is het een voedingsstof, voor dieren (inclusief de mens dus) een afvalstof. Wanneer planten groeien, nemen ze CO₂ op uit de lucht. Met behulp van de energie uit zonlicht houden ze de C (dit is de koolstof) voor zich en geven ze de O₂ (de zuurstof) terug aan hun omgeving. Ze nemen met andere woorden koolstof op en geven zuurstof af. Wanneer mensen of andere dieren ademen, doen ze het omgekeerde: ze ademen zuurstof in en CO₂ weer uit.

Maar ook – en vooral – door de verbranding van organisch materiaal zoals hout, steenkool, aardolie en aardgas wordt CO₂ in de lucht gebracht. Op dit moment zelfs veel meer dan er door planten weer kan worden opgenomen.