Top Menu

Wat is CO₂-neutraliteit voor wvi?

Wanneer een activiteit geen invloed heeft op het klimaat, dan is sprake van klimaatneutraliteit. Heel wat stoffen hebben een invloed op het klimaat. CO₂ is de bekendste, maar ook methaan, lachgas en heel wat andere gassen met exotische namen hebben een niet te onderschatten invloed. Omdat ze bijdragen tot de opwarming van de aarde, noemen we ze broeikasgassen. Klimaatneutraliteit is een ambitie van steeds meer overheden wereldwijd. De tijdshorizon hierbij ligt meestal ergens tussen 2030 en 2050.

Als projectontwikkelaar heeft wvi amper of geen invloed op de uitstoot van broeikasgassen die eigen zijn aan een bepaald bedrijfsproces. Dit is een taak voor de ondernemers zelf en de hogere overheden. Wvi heeft wél een invloed op de uitstoot van CO₂. Daarom streeft ze naar CO₂-neutraliteit op haar (nieuwe) bedrijventerreinen en ondersteunt hiervoor ook de ondernemers die zich er vestigen. De verplichting inzake CO₂-neutraliteit blijft momenteel beperkt tot het elektriciteitsverbruik. Dit moet 100% groen zijn.

Maar daar stopt het verhaal niet voor wvi. Alle nieuwe ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwerpen worden tot het uiterste uitgepuurd om de vermindering van het energieverbruik, de uitwisseling van energie en de productie van hernieuwbare energie voor groene elektriciteit en warmte te maximaliseren. Tot slot willen we door middel van een actief parkmanagement inzake energie er tevens op letten dat interessante samenwerkingsverbanden tussen bedrijven in de verbruiksreductie, in energie-uitwisseling of in energieproductie worden ontdekt.