Top Menu

Hoe de CO₂-kringloop sluiten?

Momenteel wordt veel meer CO₂ afgegeven dan er door planten weer wordt uitgehaald, en dus stijgt het gehalte aan CO₂ in de lucht. Een kleine toename kan geen kwaad, maar als de concentratie te hoog wordt,leidt dit tot de opwarming van de aarde. Daar zijn quasi alle klimaatwetenschappers het over eens. (Meer daarover hier.)

Om tot een evenwicht te komen, kunnen we heel wat doen. Sommigen hopen dat we bij het verbranden van fossiele brandstoffen CO₂ uit de rookgassen kunnen filteren om dit vervolgens ergens veilig te stockeren. Helaas blijkt dit zowel economisch als technologisch nog onhaalbaar. Twee andere oplossingen zijn veel gemakkelijker te realiseren. Ten eerste: minder CO₂ uitstoten, door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ten tweede: ervoor zorgen dat meer CO₂ uit de lucht wordt opgenomen door bossen te planten bijvoorbeeld. Als de CO2-kringloop gesloten is, spreken we van CO₂-neutraliteit.