Top Menu

Waarom kiest wvi voor CO₂-neutraliteit?

Omdat het goed is voor bedrijven

Hoe duurder energie wordt, hoe groter het concurrentievoordeel van bedrijven die energie-efficiënt ondernemen. Bovendien, in veel andere Europese landen zet men nu al volop in op energie-efficiëntie. Deze trend niet volgen zadelt ons dus op met een concurrentienadeel.

Omdat het past bij wie we zijn

Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen’. Wvi maakt er werk van, zowel in onze eigen projecten als in de begeleiding van onze gemeenten.
Daarom zijn we al langer een voortrekker op het gebied van duurzame bedrijventerreinen. CO₂-neutraliteit sluit daar naadloos bij aan. Trouwens ook onze vennoten – de gemeenten en de provincie West-Vlaanderen – worden zich steeds sterker bewust van de CO₂-problematiek.

Omdat het moet

In het besluit inzake de subsidiëring van bedrijventerreinen dat de Vlaamse Regering in 2007 goedkeurde, is CO₂-neutraliteit nu ook als subsidievoorwaarde opgenomen. Indien de projectontwikkelaar voortaan subsidies wil verkrijgen voor de aanleg van een terrein, is deze verplicht duidelijk te maken hoe hij een CO₂-neutraal elektriciteitsverbruik bij de bedrijven zal bewerkstelligen.