Top Menu

Omwille van de uitputting van grondstoffen en de aankomende ‘peak oil’

Fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas zijn het resultaat van een miljoenen jaren durend natuurlijk proces, diep onder de grond. De laatste tientallen jaren is de mens deze voorraden in een recordtempo aan het opgebruiken. Vroeg of laat raken al onze fossiele brandstoffen dus uitgeput. En met het schaarser worden van deze energiebronnen zal de prijs alleen maar toenemen. Een bijzonder moment hierbij wordt ‘peak oil’, dit is het moment waarop de vraag naar aardolie hoger zal zijn dan het aanbod. Maar net zoals een ‘peak OIL’ kunnen we ons op een bepaald moment ook verwachten aan een ‘peak COAL’ bijvoorbeeld. Enkel door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen maken we de ‘peak’ minder scherp en kunnen we als maatschappij dit moment met minder zware economische gevolgen doorkomen.