Top Menu

Om onafhankelijker te zijn

Na het sluiten van de laatste steenkoolmijnen in 1992 is ons land volledig van het buitenland afhankelijk voor de aanvoer van fossiele brandstoffen. Niet erg, we leven immers in een verenigd Europa. Maar ook Europa is voor het grootste deel van haar energiebevoorrading afhankelijk van anderen, vooral van landen in het Midden-Oosten en Rusland.

Bij CO₂-neutraliteit wordt meer hernieuwbare energie geproduceerd en wordt onze economie beter bestand tegen bijvoorbeeld prijsschommelingen veroorzaakt door internationale conflicten. Voorts is er een niet te verwaarlozen voordeel inzake tewerkstelling, want dit houden we op die manier bij ons.