Top Menu

Omdat het goed is voor het klimaat en ons milieu

CO₂ is onontbeerlijk voor het leven op aarde. Niet enkel als voedingsstof voor planten, maar ook omdat het ervoor zorgt dat de warmte van de zon niet onmiddellijk terugkaatst naar de ruimte. Door dit broeikaseffect is de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 15 graden. Er zonder zou dit 18 onder nul zijn! Teveel CO₂ in de lucht warmt de aarde echter teveel op, in ieder geval: meer dan goed voor ons is. En net zoals wanneer een mens koorts heeft, maken enkele graden meer of minder een groot verschil.

Afhankelijk van het scenario gaat het klimaatpanel van de Verenigde Naties uit van een gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging met 1,5 tot 4 graden tegen het einde van de eeuw. Dit lijkt misschien ver in de toekomst, maar het betekent wel dat een kind dat nu geboren wordt, een redelijke kans heeft om dit nog mee te maken. In het meest ongunstige geval leidt dit tot een stijging van de zeespiegel met 82 centimeter. Deze stijging is een groot probleem voor miljoenen mensen die in laaggelegen gebieden bij de zee wonen en niet over voldoende middelen beschikken om zich tegen die stijging te beschermen. Maar dit is niet het enige gevolg. Een dergelijke opwarming draagt ook bij tot een toename van extreem weer zoals tornado’s een verdere verdroging van gebieden die nu al te kampen hebben met droogte.

CO₂-neutraliteit heeft op meer dan enkel het klimaat een positief effect. Omdat het verbranden van fossiele brandstoffen in meer of mindere mate steeds gepaard gaat met de uitstoot van andere vervuilende stoffen, draagt CO₂-neutraliteit bij tot een algehele toename van de kwaliteit van ons leefmilieu.